Montering af gamle dørgreb

 

Har du brug for at få skiftet den gamle låsekasse ud (dørgrebet kan ofte komme til at hænge), så kan vi som låsesmed også hjælpe med det. Enten ved at udskifte låsekassen eller montere en returfjeder.

Tunge dørgreb

Ved større og tungere almuegreb, anbefaler vi at man montere greb med returfjeder, da deres vægt ellers kan ødelægge låsekassen og dennes indbyggede fjeder.

Ældre dørgreb

Ældre dørgreb og dørgreb der er beregnet til at montere på gamle låsekasser uden huller til gennemgående skruer, er ofte forsynet med en roset der har tre skruehuller, hvorigennem der sættes træskruer ind i træet.

At montere et dørgreb, ved at skrue tre små skruer ind i træværket på en gammel dør, er dog ikke nogen stærk løsning, og ofte efter noget tid, løsner skruerne sig. Så kan man dreje grebet lidt og skrue skruerne ind i noget “friskt” træ, men når dette har været gjort flere gange vil der til sidst være huller hele vejen rundt om dørgrebet!

Lus i bøgefiner

En stærkere løsning

Når et greb har været monteret gentagende gange, og der er huller hele vejen rundt, kan problemet afhjælpes ved at montere en lus i stedet (se billedet ovenfor). Vi sælger lus som ovenstående i bøgefiner, hvilket ofte er stærkere end det træ der sidder oprindeligt.

Boreskabelon

Boreskabelon

Når der skal monteres en lus i træet, bores et hul der svare til lusens diameter. Til at bore hullet til lusen, kan man  bruge en boreskabelon, som holdes på døren med en skruetvinge, mens man bore hullet med et kop-bor/hulsav.

De moderne dørgreb

De moderne greb har den fordel at de ofte er forsynet med pinolskruer, hvilket gør at der ikke er det samme “pres” på skruerne, da det er pinolskruerne der holder grebet fast på døren, og ikke træskruerne, som nu blot skal holde rosetten fast.

Ovenover ses en lus, som kan anvendes hvis træet omkring dørgrebet er blevet ødelagt/gennemhullet.

Ønsker du ikke selv at montere grebene kan låsesmeden MS Låse kontaktes