Montering af gamle dørgreb

Det gamle dørgreb hænger – hvordan løser jeg det?

I mange ældre boliger ser man mange forskellige dørgreb, mange af dem ofte i messing, og eller i en kombination af messing og træ. Nogle af disse dørgreb er ofte meget tunge, hvorfor grebene kan komme til at hænge. Det skyldes fjederen i låsekassen, som er blevet for belastet! Det problem kan løses på flere måder:

Udskiftning af låsekassen

Man kan vælge at udskifte låsekassen, og det er der flere fordele ved, bl.a. kan man benytte sig af dørgreb med gennemgående skruer, som er en meget stærk løsning. Det er det vi kalder, gamle dørgreb til nye låsekasser.
Har du brug for at få skiftet den gamle låsekasse ud (dørgrebet kan ofte komme til at hænge), så kan vi som låsesmed også hjælpe med det. Enten ved at udskifte låsekassen eller montere en returfjeder.

Undgå udskiftning af låsekassen

Ofte kan det være nemmere og billigere at bevare den gamle låsekasse. Det kan også være at man har et gammel dørgreb som man ønsker at bevare, og så kan det være nødvendigt at forsætte med den gamle låsekasse. Ønsker du at bevare din gamle låsekasse, men ønsker et nyt dørgreb i “gammel stil”, så forhandler vi også gamle dørgreb til gamle låsekasser. Ved større og tungere almuegreb, anbefaler vi, at man montere greb med returfjeder, da deres vægt ellers kan ødelægge låsekassen og dennes indbyggede fjeder.

Eksempel på et gammelt dørgreb til moderne låsekasse.
Bemærk der er to skruehuller til gennemgående skruer.

Model Rungsted

Eksempel på et klassisk dørgreb til gammel låsekasse.
Bemærk der er tre skruehuller til træskruer.

Dørgreb til gammel låsekasse

Sådan montere du dine gamle dørgreb

Ældre dørgreb og dørgreb der er beregnet til at montere på gamle låsekasser uden huller til gennemgående skruer, er ofte forsynet med en roset der har tre skruehuller, hvorigennem der sættes træskruer ind i træet.

At montere et dørgreb, ved at skrue tre små skruer ind i træværket på en gammel dør, er dog ikke nogen stærk løsning, og ofte efter noget tid, løsner skruerne sig. Så kan man dreje grebet lidt og skrue skruerne ind i noget “friskt” træ, men når dette har været gjort flere gange vil der til sidst være huller hele vejen rundt om dørgrebet!

En stærkere løsning

Når et greb har været monteret gentagende gange, og der er huller hele vejen rundt, kan problemet afhjælpes ved at montere en lus i stedet. Vi sælger lus som nedenstående i bøgefiner, hvilket ofte er stærkere end det træ der sidder oprindeligt.

Herunder ses en lus lavet af bøgefiner.

Lus i bøgefiner

Boreskabelon

Når der skal monteres en lus i træet, bores et hul der svare til lusens diameter. Til at bore hullet til lusen, kan man  bruge en boreskabelon, som holdes på døren med en skruetvinge, mens man bore hullet med et kop-bor/hulsav.

Herunder ses en boreskabelon.

Boreskabelon

De moderne dørgreb

De moderne greb har den fordel at de ofte er forsynet med pinolskruer, hvilket gør at der ikke er det samme “pres” på skruerne, da det er pinolskruerne der holder grebet fast på døren, og ikke træskruerne, som nu blot skal holde rosetten fast.

Hjælp med monteringen af gamle dørgreb

Ønsker du ikke selv at montere grebene, kan låsesmeden MS Låse kontaktes.

Siden drives af MS Låse, og fungere som katalog over nogle af vores dørgreb i gammel og klassisk stil.